Wizja

Jesteśmy w stanie zorganizować dla Państwa wszelkiego rodzaju projekcje. Dotychczas w naszej pracy wykorzystywaliśmy takie rozwiązania jak:

  • projekcje na ekranach zbudowanych z bezszwowych monitorów
  • prezentacje na monitorach plazmowych, LCD oraz na standardowych ekranach za pomocą rzutników multimedialnych
  • pokazy na balonach wizyjnych
  • reklama na mini-sterowcach (możliwe do zrealizowania tylko w zamkniętym i odpowiednio wysokim pomieszczeniu)
  • oświetlenie architektoniczne, zrealizowaliśmy wiele podświetleń budynków prywatnych i użytku publicznego